SUB-GRANT PROGRAM

 

 

 DESPRE NOI

 

Asociaţia Obştească Institutul pentru Democraţie este o asociaţie obştească neguvernamentală, apolitică, nonprofit. Institutul este înregistrat oficial la Ministerul Justiţiei a Moldovei (nr. 3767). Din componenţa fondatorilor Institutului pentru Democraţie fac parte reprezentanţi ai majorităţii regiunilor din Moldova (inclusiv Chişinău, Transnistria şi Găgăuzia).
Institutul pentru Democraţie –  membru al Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte „Coaliţia 2007” şi „Coaliţia 2009”,
Alianţei Anticorupţie a Moldovei, Reţelei Internaţionale „Mişcarea Apărării Drepturilor Tineretului”.


Donatorii Institutului pentru Democraţie:
Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului, Ambasada SUA în Moldova, Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Fondul Voluntar ONU pentru Victimele Traficului de Ființe Umane, Fondul Special de Contribuţii Voluntare al Naţiunilor Unite a Formelor Contemporane de Sclavie, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), Fondul Naţional pentru Democraţie, Ambasada Regatului Ţărilor de Jos în Ucraina şi Moldova, Ambasada Norvegiei în România şi Moldova, Fundaţia Eurasia,  Fondul de Parteneriat pentru Transparenţă (SUA), BEARR Trust (Anglia), Fundaţia Balcanică pentru Democraţie, Fundaţia Mării Negre pentru Cooperare Regională, Fondul German Marshall al Statelor Unite etc.

 

 

Proiectele principale realizate în cadrul Institutului:

 

Proiectul “Vocea ta Contează – Sprijinirea Societății Civile din Republica Moldova în Vederea Dezvoltării Practicilor de Advocacy” (cu susţinerea financiară a Programului MATRA derulat de Ambasada Regatului Ţărilor de Jos în Ucraina și Republica Moldova).

 

Proiectul de deschidere a Centrului de asistență juridică gratuită pentru victimele traficului de ființe umane (cu susţinerea financiară a Fondului Voluntar ONU pentru Victimele Traficului de Ființe Umane).

 

Proiectul "Combaterea Violenței" (cu susţinerea financiară a Oficiului Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului și Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare).

 

Proiectul de deschidere a Centrului de suport psihologic gratuit pentru victimele traficului de persoane (cu susţinerea financiară a Fondului Special de Contribuţii Voluntare al Naţiunilor Unite a Formelor Contemporane de Sclavie).

 

Proiectul “Educație pentru Democraţie” (cu susţinerea financiară a Ambasadei SUA în Moldova, Fundaţiei Balcanice pentru Democraţie şi Fondului Naţional pentru Democraţie).

 

Proiectul cu privire la lupta împotriva traficului pentru poliţiştii din Găgăuzia (cu susţinerea financiară a Misiunii OSCE şi Ambasadei Norvegiei în România şi Moldova).

Proiectul “Organizaţia Civilă de Instruire Anticorupţie a Tineretului şi Profesorilor” (cu susţinerea financiară a Fundaţiei Eurasia).

Proiectul cu privire la dezvoltarea calităţilor de lideri la tineret (cu susţinerea financiară a Ambasadei SUA în Moldova şi Fundaţiei
Mării Negre pentru Cooperare Regională).

 

Proiectul “Prevenirea Torturii în Găgăuzia” (cu susţinerea financiară a Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare).
 

Proiectul “Lupta cu Corupţia” (cu susţinerea financiară a Fundaţiei Eurasia). 
 

Proiectul "Educație pentru Drepturile Omului" (cu susţinerea financiară a Ambasadei Regatului Ţărilor de Jos în Ucraina şi Moldova).

 

Proiectul pentru dezvoltarea capacității ONG-urilor (cu susţinerea financiară a Fundaţiei Balcanice pentru Democraţie).

 

Proiectul “Prevenirea Torturii în Moldova” (cu susţinerea financiară a Ambasadei Norvegiei în România şi Moldova).

 

Proiectul cu privire la dezvoltarea calităţilor de lideri la femei (cu susţinerea financiară a Ambasadei Regatului Ţărilor de Jos în Ucraina şi Moldova).
 

Proiectul “Lupta cu Corupţia în Mediul Academic de Învăţământ” (cu susţinerea financiară a Fondului de Parteneriat pentru Transparenţă din SUA).

 

Proiectul “Lupta cu Corupţia în Mediul Academic de Învăţământ II” (cu susţinerea financiară a Fondului de Parteneriat pentru Transparenţă din SUA).
 

Proiectul cu privire la lupta împotriva traficului de femei (cu susţinerea financiară a BEARR Trust, Anglia).
 

Proiectul “Ridicarea Rolului Mijloacelor de Informare în Masă în Lupta cu Corupţia: Acces la Informaţie”. În cadrul proiectului au fost organizate 5 seminare şi editată cartea despre rolul mijloacelor de informare în masă în lupta anticorupţie în Moldova (cartea a fost elaborată în parteneriat cu Transparency International – Kazakhstan), International Standard Book Number (ISBN) – 978-9975-9509-5-4.
 

Proiectul “Monitorizarea Procesului Electoral 2007” (Prin Hotărârea Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova nr. 636 din 23.05.2007 observatorii Institutului au fost înregistraţi oficial). Scopul proiectului: controlul alegerilor generale în organele electorale locale din 2007; controlul procesului electoral în presă, instruirea civiñă.
 

Proiectul “Monitorizarea Procesului Electoral –  Alegerile Adunării Populare în Găgăuzia” (Prin Hotărârea Comisiei Electorale Centrale a Găgăuziei nr. 15/2 din 14.03.2008 observatorii Institutului au fost înregistraţi oficial).
 

Proiectul “Contribuţii la Dezvoltarea Democraţiei în Moldova”. În cadrul acestui proiect Institutul pentru Democraţie a realizat o campanie informaţională de proporţii şi a publicat peste 30 de articole în MIM din Moldova cu tema dezvoltarea democraţiei şi a drepturilor omului. Articolele au fost publicate în Legea şi Viaţa, Revista Naţională de Drept, Consultaţii de Contabilitate şi Audit, Bani Mari, Business-drept etc. Scopul acestui proiect a constat în ridicarea nivelului de informare al cetăţenilor cu privire la principalele drepturi şi mecanismele protejării lor.

 
   
                                                                                          

Copyright © 2007-2015 Institute for Democracy